Yazılım Geliştirme

Sistemin önemli araçlarından biri de yazılımdır. Sistemin güçlü ve kalıcı olabilmesinde en güçlü faktör yazılımın kullanılabilir ve ihtiyaçları tam olarak karşılayabilir olmasıdır. Bunu sağlayabilmenin yolu da firmanın ihtiyaç ve beklentilerinden doğan yazılım taleplerinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesidir. Sistemin gelişimi yazılımın gelişimi ile paralellik göstermektedir. Bu nedenle yazılım da sistemle beraber geliştirilmektedir.

2

 

Özel İhtiyaçları Karşılama

Firmaların yazılım ihtiyaçlarının standart (parametrik ve sektörel bir yapıda olsa bile) bir paket ile tam olarak karşılaması mümkün değildir. Ayrıca iyi analiz yapılarak firmaya özel geliştirilmiş olsa bile yazılımın uygulamasında eksiklikler her zaman olmaktadır.

 

Yazılım canlı bir organizmadır.

Yazılım geliştirmede uyguladığımız yöntem şu şekildedir;

- Mevcut yapının incelenmesi (süreç bazında)

 

- Mevcut yapının uygulamaya geçirilmesi

 

- Yazılım taleplerinin yerine getirilmesi

 

- Uygulamanın geliştirilmesi

 

- Sistemin ve Yazılımın geliştirilmesi ve ideal hale getirilmesi

 

- Değişen ihtiyaçlara göre sürekli geliştirilmesi

 

Yazılım geliştirme sürecindeki en uzun süre uygulamanın ve yazılımın geliştirilmesi sürecidir. Bu nedenle her yeni yapılan uygulama bir sonraki ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Yazılımın ilk aşamada veya analiz aşamasında ideal olarak tasarlansa bile uygulamaya alınmadan ideal bir sistem kurulamaz.

Guru Sistem Yönetim ve Yazılım olarak kullanıcı ile beraber yaşayarak ve uygulayarak firma isteklerine uygun yazılım geliştirilmektedir. Firma ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut yapının kullanılması ve ortaya çıkacak taleplerin gerçekleştirilmesi ile sağlanacaktır.

analiz

 

Kolay Kullanılabilir Olması

Tekstil sektöründe sistem içerisinde bulunan bazı kişilerin eğitim seviyesi, bilgisayar kullanım bilgisi ve uygulama yazılımı kullanabilme kapasitesi yeterli değildir. Belki de bilgisayar klavyesine elini sürmemiş fakat sistem içerisinde olan kişiler de mevcuttur.

Sistemin gücü en zayıf halkanın gücü ile doğru orantılıdır. Tam entegre çalışan bir  sistemin en zayıf halkanın bile işi tam, doğru ve zamanında yapabilmesi sağlanmalıdır. Örneğin; kumaş depodaki kişinin veya operatörün, sistem açısından işini kolay, hızlı ve doğru yapabilmesini sağlayan bir yazılım kullanması gerekmektedir. CoreTEX kullanan referanslarımızın bir çoğunda hayatında hiç bilgisayar kullanmamış kişilerin başarılı bir şekilde CoreTEX kullandıkları görülmektedir.

Uygulama yazılımı; kolay, hızlı, basit giriş imkanı sağlayan şekilde tasarlanmalıdır.

Yazılım geliştirmedeki temel yaklaşım, ekran tasarımları ve fonksiyonlarının programın kullanımını kolaylaştırılacak özelliklerde olmasını sağlamıştır.

 

Tam Entegrasyon

arac Firmalarda bulunan her departman işlemlerin yapılış şekli nedeniyle çalışanlarda farklı algılar oluşabilir. Örneğin Stok kartının tanımlaması sırasında, satın alma ve kumaş planlamanın kumaş kartı oluşturulmasındaki talebi ile muhasebenin kumaş stok kartı tanımlama şekli farklılık taşımaktadır.

Farklı departmanların farklı görüşlerinin ve taleplerinin yerine getirilmesinde tam entegrasyonun sağlanabilmesi için yazılım fonksiyonları ve uygulamanın gerçek anlamda entegresi sağlanmalıdır. Bunu yapabilmenin tek yolu entegrasyonun sağlanması sırasında birden çok bakış açısının sergilenmesidir.

Örneğin; Bir irsaliyenin giriş kaydı ve entegrasyon yapısı hem üretimin hem de muhasebenin istek ve taleplerine cevap verebilecek şekilde olmalıdır.

Firmanın Pazarlama, Üretim, Muhasebe ve Mağazaların kullandığı yazılımlar tam bir entegrasyon içerisinde çalışmalıdır. Departmanların farkı çalışma tarzları olsa bile, bu durum bağımsız ve birbirinden ayrı çalışmalarını gerektirmez.

Üretim departmanı ile pazarlama departmanının farklı görevleri olmasına rağmen entegrasyon içerisinde çalışmaları her iki departmanın yararına olacaktır. Firma içerisinde departmanların ayrı ayrı çalışma tarzlarının olması, sistemli çalışmayı engelleyen ve  zorlaştıran durumdur.

GURU Sistem Yönetim ve Yazılım; Firmadaki tüm sistemi entegre hale getirecek yazılımları geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Sistem tam entegrasyon sağlayacak bir yazılım haline getirilmiştir.

 

Modüller

- Modelhane

- Numune Takibi

- Pazarlama

- Sipariş Yönetimi

- Planlama

- Kumaş, Aksesuar ve Zaman Planlama

- Satınalma

- Satınalma Yönetimi

- Kumaş Depo

- Aksesuar Stok Yönetimi

- Kesim

- Kesim Yönetimi

- Sevkiyat

- Sevkiyat Yönetimi

- Muhasebe

- Finans Yönetimi

- İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Tüm işlemlerin, tüm departmanlar ve kişilerin ortak kullanımını sağlayacak bir yapı kurulduğunda tam entegrasyondan söz edebiliriz.