Sistem Yönetimi

Çalışanlar ve departmanlar günlük işlerini nasıl yapmaktadırlar?

Departman içerisinde yapılan işlerin, departmanlar arasındaki ilişkilerin ve bunlarla beraber çalışanların çalışma yöntemleri ve alışkanlıkları sonucu ortaya çıkan yönetim ve iş akışı bir sistemi ifade eder.

Çalışanların ve departmanların çalışma yöntemleri, kayıt tutma yöntemleri, iş ile ilgili haberleşme yöntemleri, raporlama yöntemleri gibi sonuçları ortaya çıkaran tüm faaliyetler çalışma sistemini oluşturur. Bu çalışma sistemi bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.

cark

Sistem yönetimi, sonuçları oluşturan tüm faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, oluşturulması, uygulanması ve yürütülmesi ile sağlanabilir.

Firma içerisindeki departmanlar veya sorumlular arasındaki kopuklukları veya iletişimsizlikleri ortadan kaldırmak, düzenli bilgi akışını sağlamak,olması gereken raporlama sistemini kurmak gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

İş akışlarının belirlenmesi, görev tablolarının çıkarılması, mal kabul kriterlerinin oluşturulması, kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konuları da içermektedir.  

Kısacası sistem yönetimi, şirket yönetiminin çok önemli bir parçasıdır. Bu bakışla bizler sistem yönetiminin etkin bir şekilde kurulmasını ve yürütülmesini sağlamaktayız.