Eğitim

Burada kast edilen, sistemin hedeflenen şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan eğitim çalışmalarıdır.

Bu çalışmaları iki kategoriye ayırabiliriz:

Birincisi; Sistemin yürütülmesinde kullanılan araçların ve yöntemlerin olması gereken şekilde kullanılmasıdır. Örneğin uygulama yazılımlarının doğru olarak kullanılması, günlük işlerin yapılmasında kurallara uyulması, görev tablosu içerisinde belirlenen görevlerin tanımlanan şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla verilen eğitimlerdir.

İkinci; Eğitim şekli sistem içerisinde yer alan kişilerin görev ve sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi eğitimidir. Kişilerin verilen görevleri yerine getirmekle kalmayıp, yaptığı işin tüm sisteme etkisi konusunda da bilinçlendirilmesi gerekir.

Uzun süreli çalışanlarda bir süre sonra işe karşı bıkkınlık ve yılgınlık göze çarpabilmektedir. Bu ise çalışanın verimliliğini düşürmekte ve hata yapma ihtimalini artırmaktadır. Bunu ortadan kaldırmanın yolu, işe karşı isteğin artırılmasıdır.

Sistemin uygulanmasında ve geliştirilmesindeki başarı, sistemin mükemmel tasarlanmasından çok uygulayıcıların istekli olmasına bağlıdır. Bu isteği yaratmak da sistemin önemli bir parçasıdır. Mükemmel bir sistem bile uygulanamadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. O halde yapılacak şey sistemi uygulayanların bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesidir