Denetim Kontrol

İki Türlü Denetim Kontrol Sistemi Kurulmaktadır

Birinci; Sistemin kalıcı ve sürekli olmasını sağlayacak bir denetim sistemdir. Yani, sistemin uygulamasını kontrol eden ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanamadığını inceleyen, sistemin kişilere bağlı olmaktan kurtarılmasını sağlayan bir denetim sistemidir.

İkinci; Tüm faaliyetlerin sonuçlarının ortaya çıkarılmasını sağlayacak bir denetim ve kontrol sisteminin kurulmasıdır.

Örneğin maliyetlerin, stok seviyelerinin, kesim pastal firelerinin, üretim kalite durumlarının izlenmesi gibi tüm işleri ilgilendiren konularda çapraz kontrol ve denetim sistemi kurulmaktadır.

analiz_2

 

İş Akış (süreç) Yönetiminin Etkinliğinin Sağlanması

Firma faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için, çeşitli departmanlar veya bölümler oluşturulmuştur. Bu bölümlerde işler sorumlular tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi sırasında iş akışları veya iş süreçleri oluşturulmaktadır. Bu süreçler aşağıdaki kriterlere göre yeniden incelenmelidir

 

              Yaşanılan Sorunlar

- Eksik Gelen Bilgiler

- Eksik giden bilgiler

- Dokümanlar

- Formlar

- Raporlamalar

- İşlerin zorluk derecesi

- Zaman alıcı olması

- Kolaylaştırma fonksiyonları

- Eğitim klavuzları

- Sistem ile bütünlük

Firma Faaliyetleri bir bütün olarak ele alınıp, her sürecin bu bütünlük içerisindeki yeri tam olarak belirlenmektedir.

 

Süreç içerisindeki görevler:

- Görevlere ait sorumlular

- Sorumluların kullandığı talimatlar tespit edilmektedir.

Süreç yönetimi incelenmekte ve gerektiğinde yeniden organize edilmektedir.