Üretim Maliyet Bütçeleme

Siparişlerin üretimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman ihtiyacının toplam tutarıdır.

finansFinansman tutarının ay veya hafta bazında vadelere göre dağıtılması ve ön görülebilir maliyet bütçesinin otomatik alınması, kolay yönetilebilir finansman sisteminin kurulmasını sağlayacaktır.

Bu sistem sayesinde, satın almaların (kumaş, aksesuar) yapılabilmesi, işçiliklerin (baskı, nakış, dikim v.b.) ve diğer giderlerin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcı ve maliyetleri düşürücü bir etki yaratacaktır.

Kumaş ve aksesuar tedarik aşamalarında birden çok satın alma yapılmaktadır.

Bu satın almaların ödeme vadeleri değişmektedir. Devamında işçilik giderleri oluşmakta ve bunların vadeleri de değişkenlik göstermektedir.

Dolayısıyla, gerçekleşen ödemelerin karmaşık bir yapısının olması finansmanı doğrudan etkilemektedir.

maliyet

 

Ödemelerin önceden planlanabilmesi için satın alma maliyet bütçeleme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak siparişleri üretebilmemiz için hangi ayda veya hangi haftada kaç liraya ihtiyaç duymaktayız?

Bunun raporunu sipariş geldiği gün alabildiğimizde finansman rahatlığı sağlayacak ve kolay yönetebilir bir nakit akımı oluşacaktır.