Sipariş Satış Gelir Bütçeleme

 

Satış gelir bütçeleme;

Sipariş tutarlarının ödeme tarihine göre tahsilat planlanmasının yapılmasıdır.

 

butceleme

Sipariş bazında çalışan firmaların gelirlerinin tamamına yakını bu bütçeleme tablosuna göre gerçekleşmektedir. Müşteri siparişi geldiğinde siparişin ödeme şekli belli olmaktadır. Sipariş tutarı planlanan satış gelirini oluşturmaktadır.

Sipariş sisteme tanımlanıp ödeme günü girildiğinde hangi tarihte ne kadar paranın geleceği izlenebilir. O halde tüm siparişlerin veya sipariş grubunun planlanan tahsilatları, tablo olarak karşımıza gelmektedir. Satış gelirleri aylık, haftalık bazda, ayrıca order bazında görülebilmektedir.

Firma, toplam bazda planlanan veya beklenen satış gelirlerini para birimi bazında kümülatif olarak istenilen tarih aralığında tek satırda raporlayabilmektedir. Bu sonuç finansman bütçe dengeleme sisteminin gelir bütçesini oluşturmaktadır.