basari öyküleri

Erfa Tekstil

 

 erfa_tekstil_mustafa_emecen

 

Erfa Tekstil’in  2014'te başlayan CoreTEX yolculuğunu ve Enviro ile entegre işleyişini, gelinen noktayı firma sahibi Mustafa EMECEN ile değerlendirdik.

Firmanızın yazılıma  ihtiyacı nasıl oluştu? Neden bir yazılım satın alma ihtiyacı duydunuz?

Konfeksiyon sektöründe çalışanların eğitim seviyesi en düşük sektörlerden birisidir. Üniversite mezunu, konfeksiyon sektöründe parmak ile sayılabilecek kadar az. Dolayısıyla çalışanların işlerini kontrol etmek, iş verene ve yöneticilere düşmektedir. İş veren, her işe yetişemeyeceği için merkezi bir yönetim sistemi ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Çalışanların daha rahat kontrolünü sağlamak, işleri kolaylaştırmak adına yazılım ihtiyacımız ortaya çıktı.

 

 erfa_tekstil_surec_planlama_02

 

Yazılım seçerken kriterleriniz nelerdi?

Biz tekstil sektöründe üretim ve imalat yapıyoruz. Çalışırken bir takım ihtiyaçlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. İşlerimizin yürütülmesindeki süreci anlık olarak takip edebiliyor olmak ilk kriterlerimiz arasındaydı.

 

erfa_tekstil_showroom

GURU’yu ve CoreTEX’i neden seçtiniz?

Bundan 2 yıl önce böyle bir yazılım ihtiyacı içerisindeyken farklı yazılım firmalarıyla da görüştük. Yalnız bizlere sağladığı destek telefon üzerinden yapılan konuşmalar ile kısıtlı kaldı. İhtiyaçlarımıza cevap alamadık. GURU ile tanışmamızdan sonra  kendilerini ofisinde ziyarette bulunduk. Orada 5 saat süren bir eğitim oldu. Eğitimin sonunda sorularımıza cevap alabildiğimize karar verdik.

Anlık çözümler getirebilmesi bizim için çok önemliydi. İhtiyaçlarımıza cevap verebileceğine canlı olarak şahit olduk, inandık. Gerçekleştirdikleri canlı demoda, karşılaştığımız sorunlara çözüm ortağı olabilmesi, ihtiyaçlarımıza cevap verebilmesi GURU’yu seçmemizdeki en önemli etken oldu diyebilirim.

 

CoreTEX Uygulama Projesi ne kadar sürede sonuçlandırıldı?

CoreTEX Uygulama Projesi eğitim anlamında sonuçlandırıldı ama almış olduğumuz destek hala devam etmekte. Sonlandırma bitmez çünkü yaptığımız işin, bilimin bir sonu yok. Her geçen gün gelişmekte. Ana hatlarıyla tabiî ki bir yere geldik.

Bu işin, yazılımın sonu yok. Dolayısıyla ihtiyaçlar da sürekli güncelleniyor. Bunun bittiği  yerde bilimin durması gibi birşey. Bu da mümkün değil.

 

İstenilen hedeflenen noktaya gelebildiniz mi?

Projeye başlamadan önce tabii ki hedeflediğimiz kriterlerimiz vardı. Geçen 2 yıldan sonra diyebilirim ki almış olduğumuz destek ve eğitimler ana hatlarıyla bizi bir yere getirdi. Projeye başlarken koymuş olduğumuz hedeflerimizin de bir çoğuna ulaştık.

 

CoreTEX ile detay bilgilerinizin tümüne ulaşabildiniz mi?

CoreTEX bizi detay bilgilerinin tümüne ulaştırıyor, ihtiyaçlara cevap verebiliyor, o yeteneğe sahip. Fakat bizim, kullanıcılar olarak katetmemiz geren bir yol var. Bizim sektörümüzde sirkülasyon fazla olduğundan dolayı giden gelen eleman değişikliğinde en başa döndüğümüz durumlar oluyor. GURU'nun bu tip durumlarda da daima yanımızda olması ve destek vermesi çok önemli. CoreTEX kesinlikle tekstil üreticilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konfeksiyon üretim yazılımı.

 

Üretim ile muhasebenin entegre çalışmasının firmaya sağladığı fayda var mıdır?

İş hayatında yöneticilerin kişisel zaafiyetlerinden dolayı oluşan olumsuzlukların önüne geçiyor. Neyi niçin harcadığını, ne kadar verdiğini görüyorsun.

erfa_tekstil_muhasebe

CoreTEX ve Enviro'dan kontrollerimi sağlayabiliyorum, her harcamayı anlık görebiliyorum. Hangi orderdan ne kadar gelmiş, tereddüte düştüğünde dönüp bakabiliyorsun. Fatura Kontrol Formu’ndan ana kontrolümü sağlayabiliyorum. Bu faturanın hangi order için, ne kadar ve kaç liradan geldiğini, gelen malın ne zaman, ne kadar ve kaç liradan tedarikçiye sipariş geçildiğini, bu malın imalat öncesi ön maliyet, miktar ve birim fiyatını karşılaştırma şansına sahip olabiliyorum. Çapraz kontrolümü de yapabiliyorum.

 

Yazılım kullanmak firma içerisinde bir bürokrasi mi oluşturmuştur, yoksa iş akışını engelleyen, geç yapılmasına neden olan bir unsur mudur?

Projenin başında çalışanlar açısından bakarsak ilk başlarda iş akışını engelleyen bir unsur olarak görülüyordu. Şimdiki duruma bakacak olursak çalışanlarımızın CoreTEX olmadan çalışabileceğini düşünmüyorum.

erfa_tekstil_kumas_depo

Çünkü bir sezon koleksiyonu manuel olarak takip ettik çok zorlandılar. Daha sonra bir hamle yapıp koleksiyon takiplerini CoreTEX’e geçirdik artık koleksiyonları da CoreTEX üzerinden takip edebiliyoruz. Depocularımızın, planlamacılarımızın, müşteri temsilcilerimizin CoreTEX olmadan çalışabilceklerini düşünmüyorum.

Şimdi parça işçilik de buna entegre oldu. Gelen parça işçilik irsaliyeleri CoreTEX'e girildikten sonra anlık olarak onaylanarak parça işçilik fişlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını engellemiş oluyoruz. Fatura gelmeden irsaliyenin değiştirilmesini engelliyoruz. Parça işçilik mödülüne girilen işçilik adetleri otomatik olarak order süreç durum listesine gelmektedir. İşçilik adetlerini Order Süreç Durum listesini kontrol ederek takip edebiliyoruz. Fason Üretim Listesi (Tutarlı) ile hangi fason atölyesinde kaç adet ürün kaldığını takip edebiliyoruz. Bütün süreci izleyebiliyoruz. Bütün revizeleri renk renk, order order görebiliyoruz.  

Rekabetin bu kadar yükseldiği bir dünyada bu tarz programlar rekabet açısından vazgeçilmez. Herbir kuruşu nereye harcıyorsun, ne kadar harcıyorsun, iş yürürken zararını, kârını anlık görebiliyorsun.

 

CoreTEX kullanmaya başladıktan sonra personel sayınızda artma veya azalma oldu mu?

Personel sayımızda fazla bir değişiklik olmadı, fakat verimlilik daha çok yükseldi. 

 

Tekstil firmaları neden üretim yazılımına ihtiyaç duyarlar?

İşlerin daha kolay kontrol edilebilirliğini sağlamak, maliyetlere anlık ve doğru olarak ulaşabilmek, işleri daha sağlıklı kontrol edebilmek, her türlü detaya ulaşabilmek, uzaktan kontrol yeteneğine kavuşmak için üretim yazılımı en büyük ihtiyaçlardan birisidir.

 
erfa_tekstil_surec_planlama_listesiSiz firma sahibi olarak CoreTEX’ten nasıl faydalanıyorsunuz?

Kontrol, takip, denetim, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında görmek istediğim her aşamayı görebiliyorum ve her detaya ulaşabiliyorum. Ne, ne kadar gerekiyor, CoreTEX'de Kumaş Planlama modülü ile order bazlı kumaş ihtiyacını saptayarak ihtiyaca göre kumaş tedarik edebiliyoruz. İşin işleyişinde her aşamada olan gelişmeleri, işleyişi anlık olarak öğrenebiliyorum.

 

CoreTEX’ten önce üretim takibinizi nasıl yapıyordunuz?

CoreTEX öncesinde takiplerimizi Excel tabloları üzerinde manual olarak yapıyorduk. Bu durum çok fazla efor sarf etmemize sebep oluyordu. Excel tablolarını sadece anlık olarak hazırlayan kişi ulaşabilmekteydi ve bu dosyalara ulaşmak zaman almaktaydı. Daha da önemlisi her departman birbirinden bağımsız hareket ediyordu yani entegre değildi. Örneğin depocu kumaşın geldiğini kendi tablosuna ekliyordu fakat kumaş satınalma sorumlusu kendi tablolarına eklemeyi unutuyordu. Daha stresli ve koşturmaca içerisindeydik. Şimdiyse CoreTEX ile bilgi paylaşımı anlık olarak yapılabiliyor. Kumaş satınalma sorumlusu depo stoklarını görmek için depocuyu aramasına gerek kalmaksızın bilgiye anlık olarak ulaşabilmektedir.

 

 erfa_tekstil_utu_paket

Almış olduğunuz uygulama yazılımının firmanıza sağladığı faydalarla ilgili somut örnekler verebilir misiniz?

Net olarak stoklarımız düştü. Önümüzü çok daha net görebiliyorum. Çok sağlıklı planlama yapabiliyorum. 50 tane Excel dosyası karıştırma ihtiyacı duymadan tek tuşla 1,5 - 2 ay sonra neyi yükleme yapacağımı görebiliyorum. Tek tuş ile Üretim Planlama Tablosundan 1 ay sonra ne kesilip dikilicek bunların bilgisine ulaşabiliyorum.

Order Gerçek Maliyet tablosu ile haftalık olarak ham bilgi şeklinde, yapmış olduğum her yüklemedeki kârı ve zararı görebiliyorum. Ay bittiği anda en geç 5’i ve 10’nuna kadar o ayki kârı zararı görebiliyorum. Yaptığım yüklemelerin ödemesi geldiği anda bütün kur farklarıyla beraber net olarak kuruşuna kadar artık karımı zararımı görebiliyorum. Daha sonra gelen faturalar var; reklamasyon faturaları, nakliye faturaları, gümrükçü faturaları vs. Para girdiği anda her şeyim netleşiyor. Böyle bir sistem olmadan şu anki mekanizmaya kavuşmak mümkün değil.